Koordinační videohovor pro učitele

Aby se návštěva dobrovolníka ve vaší třídě vydařila co nejlépe, tak je třeba se sladit v mnoha ohledech. Připravili jsme pro vás seznam okruhů, které s dobrovolníkem proberte během vašeho společného videohovoru.

Mějte tento seznam po ruce při vašem telefonátu, pomůže vám dobře naplánovat návštěvu dobrovolníka ve vaší třídě. Věci, které pro vás mohou být ve školním prostředí samozřejmostí mohou být pro dobrovolníka, který ve škole dlouho nebyl překvapením.

  1. Vzájemná očekávání. Jaký by měl mít program cíl?  (Má to být např. prohloubení probíraného tématu, inspirace neznámým oborem nebo motivace pro výběr povolání?)
  2. Publikum. Jak staří jsou vaši studenti či žáci? Kolik jich bude a jak jsou aktivní? Co už znají, co je zajímá, jaké věci řeší?
  3. Téma a forma programu. Jaká témata dobrovolník nabízí? A které by se vám hodilo do výuky nejvíce?
  4. Termín a délka programu. Který den a v kolik hodin se vaší třídě i dobrovolníkovi hodí mít Den pro školu? A jak dlouhý by měl být? (hodina / více hodin / celý den) Šlo by program zopakovat i pro jiné třídy? (Pokud půjde dobrovolník i do jiné třídy, má kontakt na učitele, kteří budou přítomni výuky?)
  5. Pravidla fungování dne. Studenti jsou zvyklí hlásit se nebo mluvit bez tázání?  Studenty usměrňujete vy nebo dobrovolník? Měl by si na něco dát dobrovolník pozor při kontaktu se studenty? Bude v programu přestávka? Udává ji zvonění, učitel nebo dobrovolník?
  6. Kdy a kde se potkáte. Kde a v kolik hodin přesně se ve škole potkáte? Máte na sebe kontakt? Dostane se dobrovolník do školy přes vrátnici? A ví kde může případně zaparkovat? Potřebuje se nějak prokázat? (potvrzení o očkování nebo jiná administrativa) Může si s vámi po programu dát oběd ve školní jídelně?
  7. Technické podmínky. Může dobrovolník použít školní projektor? Je ve třídě wifi? Umí školní počítač přehrávat potřebné video formáty?
  8. Uspořádání učebny. Jak je uspořádaná učebna? A je vhodné dopředu uspořádání učebny upravit aby to vyhovovalo programu a formátu dobrovolníka?