← Zpět na rozcestník

Jak se připravit na Den pro školu

Abychom usnadnili přípravu na vaše první Dny pro školu, připravili jsme pro vás pár základních tipů jak na to.

Motivace

Připomeňte si, proč do toho jdete.

Na začátku je dobré si uvědomit, proč tam jdete, s jakou motivací. Vědět, proč to vlastně děláte, vám pomůže k tomu, aby váš Den pro školu dopadl skvěle a vy jste se vraceli domů s dobrým pocitem.

Motivací může být např. to, že je málo chemikářů a děti chemii nemají rádi, proto já jako chemik-vědec chci jít předat dětem, že je chemie super. 

Cíl

Stanovte si jeden malý cíl, kterého chcete ve třídě dosáhnout.

Když znáte svou motivaci, měli byste si stanovit jeden (malý) cíl, kterého chcete v rámci svého Dne pro školu dosáhnout. Takový cíl vám bude pomáhat, protože se k němu můžete průběžně vracet a kontrolovat, jestli k němu vaše příprava směřuje. Zůstaňte “při zemi” a stanovte si opravdu pouze jeden základní cíl, který je co nejvíce jasný, měřitelný a dosažitelný. 

Chemik např. chce, aby si děti odnesli, že chemie je všude kolem nás a ne vždy slovo “chemie” znamená, že je to škodlivé. 

Formy

Zvolte si formu, která je pro vaše téma nejvhodnější.

Jakou zvolit formu, aby co nejlépe naplnila váš cíl?

Ve své hodině nemusíte použít jen jednu formu, ale i jejich kombinaci - např. 10 minut  přednášky, pak 20 minut workshopu a 10 minut diskuze. 

Čím různorodější hodinu připravíte, tím déle udržíte pozornost ve třídě.

Do svého Dne můžete zařadit individuální i skupinové hry, praktické ukázky či soutěže. Na internetu zkuste hledat tipy na didaktické hry podle vašeho tématu nebo předmětu.

Pokud si nejste jistí, nebojte se poradit s učitelem, která forma je pro daný typ dětí a školy nejvhodnější.

Tipy k jednotlivým formám

Přednáška 

 • Přemýšlejte nad přednáškou jako nad příběhem
 • Příběhem studenty nejdříve vtáhnete do děje, vzbudíte jejich zájem, přidáte zápletku a na konec prozradíte rozuzlení a pointu.
 • V úvodu vysvětlete, o čem přednáška bude, studenti se budou těšit na zajímavé části a budou poslouchat pozorněji. 
 • Na závěr zopakujte 3 nejdůležitější body, které si mají z přednášky odnést. Budete mít větší jistotu, že si je zapamatují.
 • Prokládejte přednášku otázkami (viz sekce Otázky)
 • Přednáška se hodí spíše pro starší žáky, ale i tak by nikdy neměla trvat celý vyučovací blok. I kdyby byl váš příběh sebezajímavější, děti i dospělí udrží pozornost maximálně 10 minut.
 • Zadejte studentům malý úkol, přineste ukázku, kterou si mohou studenti prohlédnout nebo přednášku proložte krátkým videem.

Prezentace

 • Vytvořte prezentaci podle toho, jestli chcete, aby vás žáci spíš poslouchali, nebo z prezentace četli text.
 • Prezentace často vůbec nemusí obsahovat text – občas stačí jen fotky či obrázky.
 • Připravte prezentaci tak, aby byla čitelná i ze zadních lavic.
 • Pokud se chystáte pouštět videa, ověřte si, zda to bude fungovat. Nejlepší je poslat je dopředu a poprosit učitele, aby to vyzkoušel. 
 • Ukázku prezentace našeho dobrovolníka si můžete prohlédnout tady.

Workshop

 • Workshopem se studenti nejvíc naučí, protože se aktivně zapojují a sami něco vytváří.
 • Workshop nemusí být náročný na přípravu, stačí i malý úkol. (Např.: Vytvořte skupinky a zamyslete se, co všechno je třeba zařídit pro organizaci hudebního festivalu. Nápady pak společně sdílejte.)
 • Dětem ze všeho nejdříve zadejte instrukce a popište, co se bude dít, a až pak je rozdělte do skupin a dejte jim pomůcky. Jinak je budou více zajímat nové věci na lavici a jejich spolužáci.
 • Stanovte žákům čas, který na daný úkol mají. 

Diskuze

 • Začněte stanovením pravidel pro diskuzi (např.: „Mluvit může jen jeden“ nebo „Mluví ten, kdo má v ruce konkrétní předmět.“ nebo „Mluví všichni bez nutnosti se hlásit.“
 • Mějte připravená témata tak, jak je postupně chcete diskutovat.
 • Připravte si pro žáky otázky (viz sekce Otázky) – čím více, tím lépe.

Osnova a obsah

Připravte si základní kostru hodiny a nezapomeňte si hlídat čas.

Přípravou osnovy si pojmenujete, co se má během vaší hodiny stát a pomůže vám neztratit nit, až budete stát před žáky.

 • Připravte si úvod a závěr – vaše hodina musí směřovat odněkud někam a jednotlivé části na sebe musí navazovat. 
 • Ke každému bodu osnovy si přihoďte i jeho časovou dotaci. A rovnou si řekněte, které body vynecháte, když se do časové dotace nevejdete. 
 • Ideálně si osnovu i vytiskněte a přineste s sebou.

Jak může taková osnova vypadat?

Náš chemik bude mít hodinu v 6. třídě, kde ještě chemii nemají, a připraví si tuto osnovu:

 1. Představení - kdo jsem, co tady dělám (5 minut)
 2. Brainstorming - co se jim vybaví, když se řekne chemie - napíšou si na papír  pak společně probereme, nejzajímavější body napíšu na tabuli (5 minut)
 3. Prezentace - Kde všude je chemie a možná jste to nevěděli (15 minut)
 4. Skupinová aktivita - třídění obrázků dle typu chemie (10 minut)
 5. Prostor pro otázky (5 minut)
 • 5 minut rezerva

Chcete vidět reálnou osnovu jednoho Dne pro školu? Podívejte se na Case study.

Jak zapojit studenty pomocí otázek

Připravte si otázky, které studenty povzbudí k aktivitě

Připravte si rozehřívací otázky hned na začátek

Motivujete tak žáky k aktivitě a navíc zjistíte, jakým mluví jazykem a co je zajímá. 

Využijte tichý brainstorming

Vyberte téma a navrhněte žákům, aby si napsali vše, co je o daném tématu napadá. Tím zapojíte i méně aktivní žáky. Nezapomeňte zdůraznit, že žádný nápad není špatně.

Vymyslete si otázky předem

Můžete se o ně opřít, když ztratíte nit, nebo žáci nebudou fungovat tak, jak jste čekali. Nebo když uvidíte, že se zapojují jen někteří žáci a zbytek nedává pozor.

Na uzavřené otázky (ano / ne) se ptejte, pokud chcete zapojit všechny žáky

Takové otázky jsou ideální v průběhu hodiny, když cítíte, že žáci ztrácí pozornost. Pokud chcete aktivizovat opravdu všechny žáky, tak je nechte hlasovat pro ano a ne.

Otevřené otázky jsou vhodné, pokud chcete, aby se žáci více zamysleli

Díky dobrým otázkám se navíc mohou “více naučit” a více do tématu prohlédnout. Dejte si pozor, abyste při vyvolávání odpovědí necílili jen na pár aktivních žáků - nebojte se podnítit i ty, co se nehlásí.

Pár tipů na osvědčené otevřené otázky:

 • Jak se od sebe liší ……… a ……..?
 • Jaké jsou výhody a nevýhody ………..?
 • Vysvětlete, proč …………
 • Co by se stalo, kdyby ………..?
 • Proč je ………….. příkladem ……….?
 • Srovnejte ……………. a …………….. z hlediska…………
 • V čem se podobají ………….. a ………….?
 • Jak byste vysvětlili ………… žákovi ………. třídy?
 • Jak …………. ovlivňuje ………….?
 • Jaký je nejsilnější argument proti …………?
 • Proč se …………. děje?
 • Jaké jsou dopady …………… na ………….?

Nedoporučujeme se ptát “Jak se vám to líbilo?” “Chápete to?” apod., tím nic nezjistíte.

Zdroj: WILIAM, Dylan, LEAHY, Siobhán a Lingea (firma). Zavádění formativního hodnocení: praktické techniky pro základní a střední školy. Praha: ve spolupráci s nakladatelstvím Martina Romana a projektem Čtení pomáhá vydala EDUkační LABoratoř, z.s., 2016. ISBN 978-80-906082-5-2.

Studenti a jejich odlišnosti podle věku

Přizpůsobte svou hodinu věkové skupině vašich žáků.

Zamyslete nad věkem a schopnostmi cílové skupiny

Obecně lze říci, že s věkem roste schopnost chápat abstraktní pojmy a držet pozornost a naopak klesá aktivita.

1. stupeň 

Vynechte cizí pojmy

Tito žáci jsou také ve věku, kdy ještě nemají vyvinuté abstraktní myšlení a některé příklady nebo teorie nemusí pochopit.

Diskutujte, ale buďte trpěliví
Žáci si teprve tvoří slovní zásobu a názory spíš přejímají od ostatních, to ale neznamená, že s nimi nemůžete diskutovat, jen to bude více práce.

Zapojte do hodiny interaktivní prvky

Tito žáci milují soutěže, ale ocení i fyzické ukázky, které si mohou osahat nebo vyzkoušet.

2. stupeň 

Vysvětlete cizí pojmy

I tady doporučujeme cizí pojmy vynechat. Pokud už je ale uvádíte, zařaďte vedle nich i jejich vysvětlení. Pojmů a teorií, kterým jsou žáci v tomto období vystavení, je hodně, buďte shovívaví. 

Diskutujte, ale držte se tématu

Žáci už jsou schopni více diskutovat, ale můžou se více snažit odvádět pozornost jinam. Také tady se vyplatí zařadit workshopy či interaktivní hry a soutěže.

Střední škola

Žáci na středních školách udrží déle pozornost, znají více pojmů a chápou i složitější pojmy a abstrakce. Také jsou bohužel na “konci systému” a jsou nejpasivnější. 

Diskutujte o tom, co studenty zajímá

Žáci v tomhle věku rádi diskutují, ale můžou se stydět za svůj názor a musí se ztotožnit s daným tématem. Zkuste se zamyslet, co z vašeho tématu by mohlo být zajímat studenty na gymnáziu, střední odborné škole nebo i učňáku.

Reflexe a zpětná vazba - jak zjistit, co si žáci odnášejí?

Zjistěte od žáků i učitele, co si z vaší hodiny odnáší.

Reflexí a sbíráním zpětné vazby zjistíte, co si žáci z vašeho Dne pro školu odnášejí.

Na co se ptát?

 • Jak jsem porozuměl/a tématu v hodině? Napište číslo mezi 1 až 5 (5 znamená, že jsem rozuměl/a všemu).
 • Nejvíce mě zaujalo…?
 • Co si z hodiny odnáším?
 • Více bych se chtěla dozvědět o…?

Jakou formou zpětnou vazbu sbírat?

 • Rozdejte žákům papíry a poproste je, aby vám napsali odpovědi na otázky. Papír si pak vyberete. Je to old-school, ale skvělé je, že výsledky máte hned v ruce a můžete si je odnést domů.
 • Použijte aplikaci, my doporučujeme například Sli.do. Nejdřív se ale ujistěte, že žáci mají ve škole připojení a můžou používat mobil v hodině.