Den pro školu spojuje
učitele s dobrovolníky z praxe