Den pro školu spojuje
učitele s dobrovolníky z praxe

Den pro školu je program od Nadace České spořitelny ve spolupráci se Začni učit! a pro školy je bezplatný.