Den pro školu spojuje
učitele s dobrovolníky z praxe

Den pro školu je program od Nadace České spořitelny ve spolupráci se Začni učit! a pro školy je zdarma.

Dobrovolníci inspirují svým příběhem

Setkání s odborníkem z praxe může žákům a studentům pomoci odhalit jejich silné stránky a nadchnout je pro určitý obor. Díky zkušenostem dobrovolníků si mohou žáci rozšířit své kompetence a získat lepší představu o tom, jaké dovednosti a předpoklady je třeba mít pro konkrétní pracovní uplatnění.

Jedním z nejlepších způsobů, jak přiblížit žákům a studentům abstraktní témata ze studijního plánu, je přivést do hodiny člověka z praxe. Lékaře do hodiny biologie, archeoložku do dějepisu, účetního do matematiky.

Hledání takových lidí je ale pro učitele náročné.

Proto je tu program Den pro školu, který bezplatně spojuje učitele s dobrovolníky z praxe.