Etický kodex

Chceme povzbudit učitele na všech školách v ČR, aby měli chuť pozvat si k sobě do hodin dobrovolníky z různých oblastí. K tomu je potřeba, aby měli učitelé v naše dobrovolníky důvěru a mohli se na ně 100% spolehnout. Proto vzniknul tento Etický kodex, ke kterému se každý z našich dobrovolníků zavazuje.
 

 1. Jednám s respektem k dětem, studentům i k učitelům
  Respektuji jejich osobnosti, zdravotní stav, mateřský jazyk a další specifika. Nesoudím na základě pohlaví, barvy pleti, věku nebo sexuální orientace.

 2. Ve vztahu k dětem, studentům i učitelům usiluji o objektivitu a spravedlnost
  Podporuji objektivní pohled na svět, důležitost kritického myšlení a objektivního přístupu k informacím. 

 3. Uvědomuji si, že jsem pro děti a studenty vzorem, a nevyužívám toho k jejich manipulaci
  I jedna hodina může děti inspirovat k životním rozhodnutím jako je volba dalšího studia nebo povolání. Uvědomuji si to a jednám na základě nejlepšího vědomí a svědomí.

 4. Jako dobrovolník Dne pro školu nabízím své zapojení do výuky zdarma
  Školy nemají na zapojení dobrovolníků žádný rozpočet, proto je pro ně celý program zcela zdarma a dobrovolníci nemají nárok na odměnu.

 5. Den pro školu nebudu využívat k propagaci konkrétních produktů nebo služeb
  Cílem Dne pro školu je společně povzbudit a motivovat mladou generaci a zároveň dát lidem z praxe příležitost předávat své zkušenosti. Propagace konkrétních produktů a / nebo služeb není v souladu s naší misí ani s Etickým kodexem pedagogických pracovníků.

 6. Den pro školu nebudu využívat k propagaci náboženství nebo konkrétní ideologie
  Cílem Dne pro školu je společně povzbudit a motivovat mladou generaci a zároveň dát lidem z praxe příležitost předávat své zkušenosti. Propagace konkrétních náboženských vyznání nebo ideologických postojů není v souladu s naší misí ani s Etickým kodexem pedagogických pracovníků.

 7. Za vlastní působení na školách nesu plnou odpovědnost
  Všechny aktivity v rámci programu Den pro školu - nejen v rámci školy, ale i při komunikaci s dětmi, učiteli, dalšími dobrovolníky a příp. kýmkoliv dalším - dělám při nejlepším vědomí a svědomí a na vlastní odpovědnost.