Lidé z praxe obohacují žáky i učitele

O naše dobrovolníky pečuje tým z platformy Začni učit!, kterou založila Sandra s Janou. Proč kývly na nabídku zapojit se do Dne pro školu?

Sandra: O podobném projektu jsme uvažovaly už před 5 lety. Tehdy jsme lidem umožňovaly, aby si na týden vyzkoušeli roli učitele. Došlo nám, jak přínosné jsou pro školy a učitele návštěvy expertů z praxe. Tahle vize byla prakticky naplněna v dnešním Dni pro školu. Když přišla nabídka z Nadace, abychom se na programu podíleli, nebylo o čem debatovat.

V čem vidíte jeho největší přínos?

Jana: Učitelé jsou obrovsky zatížení objemem učiva, výchovnými procesy i administrativou, řadě z nich tak nezbývá prostor pro sledování aktuálních poznatků v oboru. Odborníci z praxe tak pomáhají učitelům ukázat žákům a studentům, co se v praxi aktuálně děje a co všechno jde v daném oboru dělat. Den pro školu může přispět i k lepšímu pochopení, proč je pro úspěch v praxi důležité se ve škole učit to či ono. Zároveň vnímám přínos i pro dobrovolníka - upoutat pozornost 30 dětí po dobu 45 minut není jednoduché. Dobrovolník díky Dnu pro školu rozvíjí sám sebe minimálně v prezentačních a komunikačních dovednostech.

S jakými nejzajímavějšími profesemi se mohou děti a jejich učitelé setkat?

S: My dvě konkrétně se věnujeme přípravě dobrovolníků, celkově o naši dobrovolnickou komunitu pečují naše tři skvělé kolegyně – Radka, Káča a Péťa, se kterými se dobrovolníci určitě setkají.

J: Od holek víme, že se děti mohou setkat s nejrůznějšími profesemi. Od "tradičních" jako hasič, lékařka, fotografka, právník, až po profese, které vznikly až v posledních letech – jako lektorka kybernetické bezpečnosti, koučka, zakladatel start-upů, investor apod. Z dosavadních zpětných vazeb víme, že pro děti jsou zajímavé zejména profese z oblasti IT, zdravotnictví, psychologie nebo práva. Zároveň si děti u spousty profesí nedokážou představit, co ta práce obnáší a co vše se dá dělat. Proto je skvělé, když jim dobrovolník rozšíří obzory a ukáže, že možnosti jsou nekonečné.