Den pro školu s geologem Petrem Gadasem – Za krásami neživé přírody

Dobrovolník Dne pro školu, geolog Petr Gadas, se na pozvání paní učitelky Jany Elbelové vypravil na ZŠ a MŠ kpt. Otakara Jaroše do Loun. Zprostředkoval žákům i paní učitelce výjimečný zážitek nejen mezi zdmi školy, ale i na vycházce na blízkou geologickou lokalitu. Paní učitelka s námi sdílela krásný článek o svém zážitku ze Dne pro školu. Za následující řádky i přiložené fotografie tak patří velký dík Mgr. Janě Elbelové.

Den pro školu s geologem Petrem Gadasem – Za krásami neživé přírody

Začalo to nevinně. Dotazem na možnost online hodiny. Vždyť mnou vybraný dobrovolník, geolog Mgr. Petr Gadas Ph.D. pracuje v Ústavu geologických věd v téměř 300 km vzdáleném Brně. Jaké bylo mé překvapení, když pak sám navrhl, že za námi do Loun přijede osobně a ještě s sebou přiveze ukázky meteoritů i kousek Měsíce.

Hned se mi v hlavě začal tvořit plán, jak jeho návštěvu využít naplno. V den D probíhalo vše hladce. Začali jsme dvěma přednáškami pro dvě deváté třídy, které právě nyní probírají geologii v přírodopisu. Pan Gadas nám dal nahlédnout do zákulisí své profese a pak se zápalem hovořil o planetkách, meteoritech a vltavínech. Prezentaci prokládal videi a animacemi. Na závěr přednášky pak odtajnil obsah bedýnek, které s sebou přivezl a žáci si mohli osahat drobné i větší kousky, jež na naši planetu dopadly z vesmíru. Působivý byl také pohled do polarizačního mikroskopu na tenký plátek sopečné horniny, která tvoří i později navštívený Blšanský chlum. Mně i žákům se tím naskytl zcela nový pohled na „kamení“ kolem nás.

Druhou částí programu byla terénní exkurze na už zmíněnou významnou geologickou lokalitu Blšanský chlum. Máme to štěstí, že ji máme 2 km od školy a tak jsme s dvaceti zájemci z řad deváťáků vyrazili pěšky na vrchol. Vystoupali jsme na čedičový vrchol a naskytl se nám skvělý výhled na České středohoří. Pan Gadas žákům vyprávěl o geologických dějinách tohoto území a o vlastnostech hornin, které zde nalezneme. V bývalém lomu jsme si zblízka prohlédli sloupcovitou odlučnost čediče a přesvědčili se, jak zvětrávání dokáže modelovat krajinu.

Přestože touto procházkou do přírody skončila část programu pro žáky, ještě jsem pana Gadase domů nepustila. Požádala jsem ho o konzultaci v kabinetu přírodopisu, kde máme poměrně velkou sbírku nerostů a hornin. Byla jsem ráda, že mi vyhověl a pomohl s určením některých vzorků a jejich správným zařazením. Věřím, že tento Den pro školu byl přínosný pro obě zúčastněné strany a že ta daleká cesta stála za to.

Přála bych všem dobrovolníkům, aby nacházeli podporu i ze strany svých zaměstnavatelů, a mohli tak sdílet své nadšení pro věc s nejmladší generací. Žáci tak mohou bezesporu získat mnohem lepší představu o některých profesích a rozhodovat se, jaký obor či směr by v životě chtěli studovat a jaké povolání si v budoucnu zvolit.

Mgr. Jana Elbelová

ZŠ a MŠ kpt. O. Jaroše, Louny

Pokud vás zážitek nalákal, není nic jednoduššího než si projít naší online databázi dobrovolníků. Vyfiltrujte si je podle požadovaného oboru či okresu, pročtěte si medailonky a oslovte vybraného dobrovolníka či dobrovolnici. Průběh Dne pro školu už bude jen na vaší vzájemné domluvě.