Spojujeme učitele s dobrovolníky z praxe, abychom povzbudili nejmladší generaci

Dejte mi vědět, až to spustíte

Spolupracujeme se školami a učiteli a domlouváme zapojení dobrovolníků do hodin, diskuse, workshopy a další aktivity, které dětem pomáhají spojit si teorii s praxí.

školní třída